LiPeGa Sp. z o.o.

ul. Cukrowa 18/11
52-316 Wrocław

tel. +48 606 445 551

Działania operacyjne naszej firmy są „czystą spedycją” ukierunkowaną na zarządzanie zewnętrznym transportem w taki sposób, aby sprawnie i optymalnie wykorzystać dostępną flotę samochodową Przewoźników, którzy wyrazili gotowość kooperacji z nami. Zajmujemy się organizacją i nadzorowaniem transportu pierwotnego i dystrybucyjnego produktów spożywczych, chemicznych i paliw płynnych na zlecenie Klienta.

Świadczymy usługi logistyczno-spedycyjne polegające na organizowaniu, nadzorowaniu i wykonywaniu bezpiecznego przewozu towarów płynnych, w tym materiałów niebezpiecznych ADR.

Powierzenie naszej wyspecjalizowanej firmie określonych czynności logistyczno-spedycyjnych przyniesie wymierne efekty, zarówno dla Zleceniodawców, jak i dla wykonujących usługi transportowe Przewoźników.

  • Stale poszukujemy nowych rozwiązań.
  • Pracujemy w oparciu o nowoczesne technologie.
  • Kształtujemy i wdrażamy nowe idee.
  • Nie zatrzymujemy się w drodze do samodoskonalenia.